warsztaty

Poruszanie się w terenie eksponowanym z elementami wspinania

120PLN

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z podstawowymi zasadami poruszania się w terenie eksponowanym, wspinaczki oraz asekuracji.
Prowadzący: Jacek Bilski przewodnik IVBV/UIAGM, ratownik TOPR (sobota), Jacek Luniak - Instruktor alpinizmu PZA; Rafał Pietrasiak - Instruktor PZA

Miejsce: Hala Gąsienicowa

Obowiązkowe wyposażenie
Niezbędne wyposażenie uczestników - ciepła odzież, kask, uprząż, 3 zakręcane karabinki, przyrząd zjazdowy, rep.

« powrótzapisz się »