warsztaty

Wspinanie

150PLN

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z podstawowymi zasadami wspinaczki w Tatrach.
Prowadzący: Robert Rokowski - Instruktor wspinaczki wysokogórskiej, alpinizmu PZA, ratownik TOPR

Miejsce warsztatów: Mnich

Obowiązkowe wyposażenie
Niezbędne wyposażenie uczestników - ciepła odzież, kask, uprząż, buty wspinaczkowe, 3 zakręcane karabinki, przyrząd zjazdowy, rep.

« powrótzapisz się »