Zapisz się

Uwaga! W ciągu jednego dnia można wziąć udział w jednych warsztatach.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na 7 dni przed jego terminem, organizator zastrzega sobie prawo do nie zwracania uiszczonej opłaty.

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 21.08 do 03.09 w przypadku rezygnacji, nie dokonujemy zwrotu pieniędzy za warsztaty.

Zachęcamy wszystkich do wykupienia ubezpieczenia NNW.

W warsztatach mogą również brać udział osoby, które ukończyły 16 lat, za pisemną zgodą rodziców.

Formularz